Często podejmowaną kwestią w biurach rachunkowych przez przedsiębiorców jest możliwość zapłacenia należnego podatku z innego konta niż konto firmowe lub prywatne danego przedsiębiorcy. Dlaczego? Często zdarza się np. sytuacja gdzie każdy z małżonków prowadzi swoją działalność gospodarczą i jeśli jedno z nich ma do zapłacenia podatek, ale brakuje mu środków na koncie to wygodniejsze byłoby zapłacenie podatku z konta drugiego małżonka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Może być to zaskakujące, ale istnieje wiele interpretacji mówiących o tym, że nawet istotniejsze od wpłaty podatku w pełnym wymiarze jest to, aby dokonał tego zobowiązany podatnik we własnym imieniu.

Co do zasady Polski system podatkowy nie zakłada możliwości opłacania podatków przez osoby trzecie – gdyby taka sytuacja zaistniała to podatnik nadal zobowiązany był do zapłacenia podatku. Na szczęście istnieją wyjątki od tej reguły.

Pierwszą opcją jest uregulowanie obowiązków podatkowych z konta małżonka, ale pod warunkiem, że małżonkowie ustalili wspólność majątkową. Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową to niestety nie ma możliwości opłacenia podatku za małżonka ze swojego konta.

Drugą opcją opłacenia podatku jest przelew wykonany z konta pośrednika. Niemniej w takiej sytuacji osoba wpłacająca podatek na rachunek urzędu musi jedynie pośredniczyć w przesyłaniu pieniędzy – środki muszą pochodzić od podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku. W razie wątpliwości to na podatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia tego przed urzędem. W tej sytuacji należy również pamiętać, że istnieje limit kwotowy wynoszący 1000 zł. Powyżej tej kwoty podatek za podatnika mogą zapłacić tylko członkowie najbliższej rodziny.

Materiał partnera